PARTY BALL S KONCOVOU ZÓNOU

Koncept:

Podobné jako u hry "Partyball", jen se míč musí dostat do koncové zóny soupeře, kde musí být chycen spoluhráčem (Touchdown).

Pravidla:

Základní pravidla stejně jako u hry "Partyball". Míč se může házet všemi směry.

Cíle:

Zavedeme nový pojem "koncová zóna", která je pro fotbal typická. 

Modifikace:


PARTY BALL FORWARD

Koncept:

Podobné jako u hry "Parteiball"; jen míč musí být vhozen pasem směrem vpřed do koncové zóny soupeře, kde ho musí spoluhráč chytit (Touchdown).

Pravidla:

Základní pravidla jako u hry PARTY BALL. Míč se smí házet ale pouze vpřed (získání prostoru). Pokud spadne míč na zem, začíná druhé družstvo ve své vlastní základní zóně (koncové zóně).

Při zachycení míče druhému týmu (Interception) získává tým míč a začíná na své vlastní základní zóně.

Cíle:

Princip získávání území. Spolu s odhozeným míčem se posouvá dění hry směrem ke koncové zóně soupeře. Tím se také posouvá linie, odkud hra začíná (Scrimmage line / SL). Pole, které je hráčům k dispozici se tak zmenšuje směrem ke koncové zóně soupeře. A tak má obrana stále se zmenšující prostor k pokrytí. Nyní se jen rozhoduje mezi osobní (MAN TO MAN) a zónovou obranou (COVER 2). Zde můžeme zavést do nácviku taktický prvek zónové obrany.