PRAVIDLA

HŘIŠTĚ

Šířka 25 yardů, délka 50 yardů, navíc endzóny po 10 yardech. (dá se upravit dle místních možností)


HRA

Losem se určí který tým začne útokem. Útočící tým začíná ze své 5yardové čáry (1 yard = 0,914 metru) a má čtyři rozehrávky na to aby dosáhl alespoň středové čáry. Při rozehrávce určený hráč útoku zvedne míč ze země (tzv. snap) a podá ho rozehrávači (Quarterback). Rozehrávač ho pak spoluhráčům buď hodí vzduchem (tzv. pas) nebo předá do ruky (předávka). Pokud útočící tým dosáhne na své 4 rozehrávky alespoň půlící čáry, získává další 4 pokusy na dosažení koncové zóny a tím skórování (skórování touchdownu = 6 bodů). Pokud útok nedosáhne na čtyři pokusy středu hřiště, nebo neskóruje, získává míč druhé mužstvo a samo začíná útočit ze své 5yardové čáry. Všechny změny držení míče kromě obranou zachycených přihrávek (interception) znamenají rozehrávku z 5yardové čáry útoku. Při změně stran v poločase se mění útočící tým.


HRÁČI

Počet hráčů není pevně určen, soutěžní utkání se hraje  5 proti 5. V týmu mohou hrát chlapci i dívky. Každý tým může mít náhradníky, kteří mezi rozehrávkami mohou volně střídat. 


ČAS

Hraje se na 2x 10 minut hrubého času, při rovnosti bodů se pokračuje bez přerušení. Kdo v prodloužení první skóruje, vyhrál. Pokaždé když je míč připraven k rozehrání má tým 25 s na to aby ho uvedl do hry (snap). Tým bude při překročení času poprvé varován a potom již trestán za zdržování hry. Každý tým má v každém poločasu  jeden 60s oddechový čas (time-out). Rozhodčí může zastavit čas podle svého úsudku.


BODY

Touchdown: 6 bodů 

Potvrzení touchdownu: 1 bod (z 5 yardů) 2 body (z 12 yardů) 

Safety 2 body  (Strhnutí protihráče v jeho koncové zóně)


BĚH S MÍČEM (RUN)

Quarterback (rozehrávač) nemůže běžet s míčem. Jsou povoleny jen přímé předávky míče z ruky do ruky před dosažením čáry rozehrání (scrimmage line - SL). Útok může předat míč vícekrát. Po překročení SL je zakázáno míč házet do stran a dozadu. Pokud je SL 5 yardů a méně před koncovou zónou (BEZBĚHOVÁ ZÓNA, tak útok nesmí běžet (musí hodit přihrávku). Hráč, který přebírá míč za SL smí před překročením SL hodit jednu přihrávku dopředu. Po provedení předávky útokem smí kterýkoli hráč obrany překročit SL. Hráč útoku nesmí vyskočit do výšky (jumping), aby se vyhnul obránci. Míč se umístí pro další rozehrávku tam kde hráč útoku měl míč v rukou  v momentu stržení flagu, NE tam kde stál nohama.


PŘIHRÁVKA VZDUCHEM (PASS)

Všichni hráči útoku mohou za SL chytit přihrávku (tedy i QB pokud předal míč). Jen jeden hráč útoku smí být před rozehráním v pohybu. Hráč který chytá přihrávku musí být alespoň jednou nohou ve hřišti. Přihrávka musí být hozena dopředu a chycena za SL. Házet se smí i spodem. Quarterback má 7 s na hození přihrávky. Pokud včas přihrávku nehodí, hra se přerušuje a útok ztrácí jeden pokus (down). Jakmile je míč předán, pravidlo 7 vteřin přestává působit. Zachycení přihrávky obranou (interception) mění vlastnictví míče na místě, a tým který má míč s ním může hned běžet. 


PŘERUŠENÍ HRY

Hra se přerušuje pokud hráč s míčem: 

   - ztratí flag

   - je mimo hřiště 

   - ztratí míč (fumble), útok rozehrává z místa fumblu

   - skóruje (Touchdown nebo Safety) 

   - dotkne se země jinak než chodidlem nebo dlaní


BLITZOVÁNÍ (HRA PROTI ROZEHRÁVAČI)

Kterýkoliv hráč obrany smí po rozehrání překročit SL ("čáru" rozehrávky) jen pokud stál při snapu (zvednutí míče ze země) alespoň 7 yardů od SL. Ti hráči obrany, kteří nejdou po rozehrání dopředu smí stát kdekoliv za SL. Po předávce provedené útokem smí každý obránce překročit SL. 7 yardovou vzdálenost od SL označí před rozehráním rozhodčí. Většinou se na ní postaví. )


FAULY A TRESTY

Obrana: 

   - ofsajd - 5 yd a první down (pokus)

   - bránění v chycení pasu - 10 yd a první down 

   - držení, blokování - 10 yd a první down

   - předčasné stržení flagu - 10 yd a první down 

   - nepovolené překročení SL - 10 yd a 1. down 


Útok: 

   - více než jeden hráč v pohybu při snapu (zvednutí míče) - 5 yd a ztráta downu

   - nepovolená přihrávka dopředu - 5 yd a ztráta downu

   - bránění obránci v chycení přihrávky

   - blokování obránce - 10 yd a ztráta downu 

   - bránění vlastního flagu (flag guarding) - 10 yd a ztráta downu 

   - zdržování (qb nestihne odhodit balón do 7 s) - 10 yd a ztráta downu


*kompletní pravidla soutěžních zápasů najdete zde