ZÁKLADNÍ PASOVÉ ROUTY

SLANT (2) 

HITCH (0) 

IN (4)  

POST (8)

GO (9) 

CORNER (7) 

OUT (3) 

COMEBACK