PŘEDÁVKA

Koncept:

Cvičení na správné předání míče.

- utvoříme dva zástupy 10 yd od sebe

- hráči si navzájem předávají míč

- nejprve v chůzi a po zvládnutí techniky i v běhu

Technika:

- hráč který přijímá míč má loket bližší ruky k předávajícímu hráči nahoře

- míč si nechá dát až na břicho

- nikdy nebere míč do rukou